Filter
Hint
Gold medallion Saint Basil the Great
Gold medallion pendant Saint Basil the Great. On the reverse side Cross with 24 stars.

€218.31*
Hint
Gold medallion Saint John the Baptist
Gold medallion Saint John the Baptist. On the reverse side Cross with 24 stars.

€218.31*
Hint
Gold medallion Saint Anne
Gold medallion Saint Anne  

€218.31*
Gold medallion Virgin Mary and Infant Christ
Gold medallion Virgin Mary and Infant Christ. On the reverse side Cross with 24 stars.

€218.31*
Gold medallion Heavenly Angel
Gold medallion Heavenly Angel. On the reverse side Cross with 24 stars.

€218.31*
Gold medallion Jesus Christ
Gold medallion Jesus Christ  

€218.31*
Gold medallion Crucifixion of Jesus
A BEAUTIFUL AND DELICATE RELIGIOUS NECKLACE ON A MEDALLION/COIN STYLE PENDANT THE PERFECT GIFT FOR ANY OCCASION! Can also be worn with other necklaces. * Medal pendant front side: the image of Crucifixion of Jesus. * Medal pendant backside: a Cross with 24 stars The medal pendant necklace comes in a high-quality box and with a certificate for quality.  

€218.31*
Gold medallion Archangel Michael
Gold medallion Archangel Michael

€218.31*
Gold medallion Saint Archangel Gabriel
Gold medallion Saint Archangel Gabriel

€218.31*
Gold medallion Saint Nicholas - the Wonderworker
Gold medallion Saint Nicholas - the Wonderworker. On the reverse side Cross with 24 stars.

€218.31*
Gold medallion Saint George
Св. Георги, както и другите светци войни, първоначално се изобразява в благороднически одежди, с мъченически кръст в дясната ръка. Тази иконография никога не изчезва и функционира паралелно заедно с тази на войн, облечен в римски военни доспехи. След ХІІ в. вече се установяват иконографията на св. Георги като войн, която най-общо има три варианта. Прочети повече...

€218.31*
Gold medallion Saint Stephen
Gold medallion Saint Demetrius  

€218.31*
Gold medallion Saint Demetrius
Gold medallion Saint Demetrius  

€218.31*
Gold medallion Saint Menas

€218.31*
Gold medallion Saint Mary Magdalene

€218.31*
Gold medallion Saint Petka of Bulgaria
Gold medallion Saint Petka of Bulgaria. On the reverse side Cross with 24 stars.

€218.31*
Gold Medallion Pendant Saint Andrew the Apostle
Gold medallion pendant Saint Andrew the Apostle

€218.31*
Gold Medallion Pendant Saint John of Rila Wondermaker
Gold medallion pendant Saint John of Rila Wondermaker

€218.31*