За Ангелите - нашите пазители

Ангелите са безплътни сили, служители на Бога и пазители на хората (Евр. 1:14). В Библията се споменават имената на архангелите Михаил (Даниил :10:12; 12:1; Иуд. 9; Откр. 12:7-9), Гавриил. (Дан. 8:16; Лука 1:26), Рафаил (Товит 5:4), Уриил (3 Ездра 4:1; 5:20; 10:28), Салатиил (3 Ездра 5:16). В Светото Писание – най-вече в Откровението на св. Йоан Богослов, в богословските трудове, житията на светците и в апокрифната книжнина ("Книга на Енох") са описани различни ангели и функции, които те изпълняват. Ангелите са: небесният двор около Божия престол, повелители на природните стихии, те са от една страна закрилници на хората, градове и държави, а от друга - инструменти за наказанието им, ангелите са божиите служители - посредници между небесния и земния свят, между Бога и хората, те са и посредниците между земния и задгробния свят – те съпровождат душите на починалите. Псевдо Дионисий Ареопагит в „За Небесна Йерархия“ класифицира ангелите в три триади, съобразно служението на Бога и отношението им към хората като тълкува техните функции и атрибути. Първият, най-горният чин, са: серафими, херувими и престоли (Ис. 6:2; Бит. 3:22; Кол. 1:16). Вторият чин са: господства, сили и власти (Кол. 1:16; Петр. 3:22). Третият чин са: начала, архангели и ангели (Кол. 1:16; 1 Сол. 4:16; Петр. 3:21). Според християнското вярване, всеки човек има свой  ангел хранител на душата и тялото, което е свидетелство за безпределната Божия любов към човешкия род. Ангелите започват да се изобразяват още в раннохристиянската епоха и в последствие се налагат като един от най-разпространените образи в църковното изкуство и на Запад и на Изток. Ангелите се изобразяват като антропоморфни фигури с крила и нимб.  В зависимост от сюжета, който е изобразен, те се представят облечени с хитон и химатий, дяконски одежди, владетелски одежди или често като войни. Християнската иконография адаптира, вече съществуващите в античното и близкоизточното изкуство антропоморфни образи с крила като влага в тях нов смисъл.   Ангелът, изобразен върху продуктите на Макоинс Голд е представен като бебе с крила. Тази иконография на ангел се появява през епохата на италианския Ренесанс и става много популярна в Западна Европа през следващите векове. Италианските художници от XV в.  възраждат античния образ на Купидон, но вече в контекста на християнското изкуство като ангел - херувим. Почитаме Безплътните сили на 8 ноември  - Събор на архистратиг Михаил и другите безплътни сили (Архангеловден).