Св. Богородица Милующа или Умиление, Милостива ( на гръцки Елеуса- Ελεούσα)

Според преданието първата икона на св. Богородица е нарисувана от евангелист Лука. На Третия Вселенския събор в Ефес (431 г.) се утвърждава почитанието към Дева Мария като Богородица. След тази дата се създават и същинските икони на св. Богородица, въпреки, че съществуват и по-ранни изображения. Във византийската иконография одеждите на Богородица са регламентирани. Тя се изобразява пурпурен или червен мафорий (връхна одежда за омъжени жени, която покрива главата и раменете). Под мафория е синя дълга туника с дълги ръкави, хванати на китките с поручеи. Пурпурният цвят  символизира царственост, съчетава в себе си червения цвят на кръвта - на човешката природа и синия цвят на небето – на божествената природа. Върху мафория се изобразяват три звезди – върху главата и раменете. Те означават Дева е била, Дева е и Дева остава завинаги. Също така трите звезди символизират и св. Троица. Традиционно изображенията са придружени със съкращение  на гръцки ΜΡ ΘΥ (Μήτηρ Θεού -Матер Божия). Най-разпространеният иконографски тип на св. Богородица с Младенеца е Пътеводителка (Одигитрия) - изобразява се фронтално, придържа Младенеца, който благославя с една ръка, а с другата държи затворен свитък. В този епитет е заложена концепцията на всички Богородични икони – св. Богородица ни води към Христос, към спасение, тя е помощница в житейския ни път и го осветява с божествена светлина. Върху продуктите на Макоинс Голд е изобразена Богородица в иконографския вариант „Елеуса“ (Милующа), който се развива от Одигитрия. Той се разпространява основно след победата на Иконопочитанието (843).  При възстановяване на иконопочитанието, вероятно церемонията се е извършила пред икона на св. Богородица Елеуса, тъй като при изобразяване на това събитие през следващите векове често присъства именно такава икона. Св. Богородица Милующа се изобразявасъс склонена главата, с допряна буза до Младенеца, а Той я прегръща през врата. Основната тема на тази иконография е за любовта - майчинската любов към Исус, но и към целия човешки род. Св. Богородица като майка на целия човешки род, посредник в молитвите и застъпница за хората пред Христос на Страшния съд.  Съществуват най-различни варианти на този интимен образ на св. Богородица, често се означава и като „Сладкоцелувателна“ (Гликофилуса - Γλυκοφιλού).