Символиката на Кръста

Кръстът е най-разпространеният символ в християнската система. Свети Августин пише: „Външният белег на християнина е знакът на кръста”, днес всеки православен християнин носи кръст, а кръстното знамение съпътства целия живот - от Кръщението до смъртта. Кръстът има предпазваща функция, дарява живот, благодат и спасение. Но първоначално, в Римската империя, кръстът е бил оръдие за наказание на роби, на хора от низшето съсловие и престъпници, символ на позор. За това и Христос е разпнат между двама разбойници. Под краката на разпънатия са забивали напречно късо дърво, за да се увеличат мъките. Над главата на разпънатия са заковавали дъска, на която е изписана присъдата на осъдения. Присъдата на Христос е: „Иисус Назорей цар юдейски“ , която е била изписана на иврит, гръцки и латински. Апостол Павел казва: "На мене да ми не дава Господ да се хваля, освен с Кръста на Господа нашего Иисуса Христа, чрез който за мене светът е разпнат и аз за света." (Гал. 6:14). Най-ранните изображения на кръст се появяват към ІІІ в. в римските катакомби, но кръстът е възприет като основен християнски символ през ІV век като измества изображенията на риба. Кръстът присъства в църковната архитектура и изкуство, изобразява се върху монети, накити, утвар, църковни одежди и пр. Кръстът ни напомня за жертвата, която Бог е направил за нашето спасение, той е символ на живота, на Божията победа над злото и смъртта, поради което го наричаме "Животворящ Кръст ", „Честното дърво“, „Дърво на живота“. Двете части на кръста се отнасят и към двете природи на Христос – божествената и човешката. Вертикалната линия символизира божественото, а хоризонталната - земното. Съществуват множеството варианти, в които се изобразява Христовият кръст през вековете, но общата символика и функция се запазват. На VI-тия Вселенски събор (681 г.) е узаконено 73-то правило, което гласи: "Да се отдава подобаваща чест на това Дърво, чрез което сме спасени от древното грехопадение, а също - и с мисъл, и със слово, и с чувство да му се отдава поклонение." Православната църква почита светия Кръст Господен четири пъти през годината: на третата неделя от Великия пост, наречена Кръстопоклонна; на Велики петък; на 1 август и на 14 септември - Въздвижение на Честния и животворящ кръст Господен (Кръстовден). Последният празник е възпоменание за намирането на Честния Кръст на Голгота през 326 г. от майката на император Константин Велики – св. равноапостолна Елена. В околностите на Йерусалим се намира манастир, посветен на Светия Кръст Господен, където според легендата е било дървото, от което е направен кръста, на който е разпънат Иисус. Изобразеният върху продуктите на Макоинс Голд кръст е от типа „трилистник“, който е широко разпространен в православния свят, а в католическия се среща като „кръстът на Лазар“, по названието на едноименния орден. Четирите края на кръста са оформени като трилистник, който символизира Светата Троица. В тази форма често се изработват водосветни и напрестолни кръстове.