СРЕБРОТО - ПОДЦЕНЯВАНИЯТ БЛАГОРОДЕН МЕТАЛ!

Водещите централни банки полагат големи усилия да подкрепят развитието на глобалната икономика като печатат много голямо количество пари, с цел да се намали инфлацията. Пазарните участници в условия на инфлация, използват като основно убежище за капиталите си именно благородните метали. Истинските пари всъщност в този момент са златото и среброто, а не валутите, които се печатат от централните банки.

Приложение на среброто. Като метал, среброто е с много по-широко приложение в промишлеността в сравнение със златото, в резултат на което, търсенето му превишава значително предлаганите количества. Това е най-силното обстоятелство, подкрепящо очакването за повишаване цената на среброто. Търсенето на сребро от промишлените потребители по целия свят е много по-голямо от търсенето на злато и въпреки това златото се продава на цена много по-висока от тази на среброто.

Освен в промишлеността и като средство за предпазване от инфлация и политически сътресения, среброто се използва и за производство на бижута. В тази насока, очакванията за възстановяване и ускоряване на ръста на световната икономика през следващите две години могат в много по-голяма степен да окажат положителен ефект върху цената на метала.

Среброто е един от най-ценните метали. То заема водеща роля сред металите в бижутерийната индустрия. Поради неговите характеристики среброто е било използвано в производството на украшения от най-дълбока древност. Сребърни орнаменти и украси са били открити в кралски гробове, които датират 4000 г. преди новата ера.

Интересен факт е, че през 2016 година трябва да носим повече сребърни бижута, отколкото златни, защото среброто през високосна година предпазва от злини и уроки.
Може би най-сериозният недостатък при среброто е възможността цената му да се манипулира. Отдавна на пазарите съществуват съмнения, че няколко от големите инвеститори на пазара, оказват съществено въздействие върху цената на метала.

Волатилността в цената на среброто е друг недостатък, особено за по-консервативните инвеститори. Освен недостатък обаче, волатилността може да се сочи и като предимство. Например, за да достигне върха си от 2011 година, цената на среброто трябва да се увеличи близо 3 пъти от тази, която е в момента. (към момента съотношението между цените на златото и среброто възлиза на значителните 1200 евро за унция злато и 16 евро за унция сребро)
Смятаме, че е неприемливо след като благородният метал се използва в промишлеността и други индустрии толкова много, цената му да бъде толкова ниска.

Въпреки подценяването на среброто в сравнение с това, че то е много по-използваемо, а и количеството му намалява, все още има инвеститори, които смятат, че наистина е много успешна инвестицията в сребро, особено в сребърни монети. Да, всяка инвестиция е рискова, но тук рисковете са сведени до много ниско ниво, а съхранението на капитала за в бъдеще е сигурно.

Ако и Вие искате да направите инвестиция и смятате, че цената на среброто в този момент е идеална за това, може да изберете от богата гама от сребърните кюлчета (http://bit.ly/1UnqzZ7), сребърни монети (http://bit.ly/214W7Yd) и сребърни медали (http://bit.ly/1UbKPAS) на Macoins Gold.