Разпятие Христово

Сцената Разпятие Христово илюстрира евангелското повествувание (Мат. 27:35-38; Марк 15:25-27; Лук. 23:33-49; Ио. 19:18). Христос е представен, прикован с четири гвоздея на кръста, с трънен венец на главата. Над главата на Христос е закована табелка със съкращение на неговата присъда, написана от Пилат Понтийски: "Иисус Назорей, Цар Иудейски" (ИНЦИ) (Иоан 19:19).  Според Евангелието тя е била изписана на иврит, гръцки и латински.

Едно от най-ранните изображения на Разпятие Христово е въху дървената врата на църквата „Санта Сабина“ (422-432 г.) в Рим. Във  византийското изкуство най-ранните паметници със сцената Разпятие Христово са миниатюра в сирийско Евангелие от края на VI в. от монаха Рабула (Rabulla Gospels) и върху т. нар. Ватикански реликвиарий (VІ в.), произхождащ вероятно от Йерусалим. И в трите ранни паметника от двете страни са изобразени разпънати и двамата разбойници.

В православната иконография обикновено под кръста се изобразява пещера, в която е черепът на Адам, което символично показва, че Христос с кръстните си мъки изкупва греховете на човечеството. Според една от легендите дървото, от което е направен кръстът е израстнало от гроба на Адам, според друга - гробът на Адам е бил под скалата на Голготския хълм, която се е разцепила при смъртта на Христос. В много изображения вместо присъдата „Иисус Назорей цар юдейски“ се изписва  „Цар на славата“. Отляво на кръста се изобразява св. Богородица в тъмни дрехи, а фигурата и изражението изразяват безутешна скръб. Вдясно от кръста, с приведена глава е св. Иоан Богослов - ученикът, на когото Иисус от кръста поръчал да се грижи за майка Му. В някои иконографски варианти до св. Богородица се изобразяват и други жени, а вдясно стотникът Лонгин с копие в ръка, който е повярвал в Иисус (Марк 15:39).  В горната част на Разпятието най-често се представят два плачещи ангела (архангел Михаил и аврангел Гавриил), които се спускат от небето към Христос. На някои икони единият от тях придържа към гърдите на Иисуса чаша, в която се стича кръв и вода от прободеното Му ребро, които символизират Стария и Новия завет. Над кръста са символичните образи на слънцето и луната (Лк. 23:44-45).

Всеки християнин държи в дома си образ на Разпятието, тъй като със своите страдания и  кръстна смърт Христос изкупва греховете на човечеството и ни дарява вечен живот и спасение.

Разпятие Христово се открива върху всичките ни продукти от злато (http://macoinsgold.eu/bg/zlatni-medali/), (https://macoinsgold.com/bg/zlatni-grivni/), сребро (http://macoinsgold.eu/bg/srebrni-medali/), (https://macoinsgold.com/bg/srebrni-grivni/) и позлата (http://macoinsgold.eu/bg/pozlateni-medali/), подходящи за различни поводи - рожден ден, имен ден, сватба, кръщене, юбилей и други значими събития.