КАК СРЕБРОТО Е ПОДЦЕНЕНО СПРЯМО ЗЛАТОТО?

Някои хора биха казали, че природата е най-добрият разпределител на активите и природните богатства, ако се загледаме в достатъчно дълъг времеви хоризонт. След като изходим от това твърдение, може да направим извода, че среброто е доста подценено спрямо златото.
Според изследователи и инвеститори, в природата има 16 пъти повече залежи от сребро, отколкото на злато.

Злато или сребро? Златото и среброто са два благородни метала, които макар и да влизат в една и съща категория, се различават значително един от друг. Свързва ги фактът, че и двата метала се използват до голяма степен от държавите като застраховка срещу кризи и инфлация, но особено в момента са налице и двете заплахи. Златото е много по-предпочитан от инвеститорите инструмент за застраховане, докато среброто до голяма степен се търгува като останалите метали.

Цената на среброто. Съобразно базовите закони за търсене и предлагане и особено с оглед на това, че и двата метала са със сходно приложение, разликата в цените им би трябвало да бъде далеч по-малка.

Среброто в исторически план се е доказало със значително по- волатилна суровина в сравнение с жълтия метал. Връзката между двата метала е съществена, но въпреки това среброто изостава със своето повишение.

Към момента съотношението между цените на златото и среброто възлиза на значителните 1200 евро за унция злато и 16 евро за унция сребро. В последните години това съотношение се колебае и в момента среброто е относително подценено.
Хората са положително настроени относно бъдещето на среброто, което често има склонността да бъде догонващ инструмент. Ако се сбъднат прогнозите на специалисти за по-нататъшно поскъпване на златото до нови рекорди в условията на заплаха от инфлация, също така и ако станем свидетели на свиване на съотношението между цените на двата метала, среброто може да стане по-добрият избор.

Ще поскъпне ли среброто? Други прогнози гласят, че цената на среброто може да се повиши рекордно през следващите 10 години – до края на 2023г. През втората половина на следващите 10 години от 2018 - 2023г. се очаква участниците на пазара да погледнат по-смело към среброто с оглед на по-добрите икономически условия, които ще се създадат.
Има сериозни индикации, че среброто е наистина много подценено спрямо настоящата цена на златото. Инвеститорите, които залагат на това в момента, може да бъдат облагодетелствани от стесняването на спреда като закупуват сребро и продават злато. Залежите на сребро намаляват, което може да доведе до недостиг в даден момент и да поскъпне дори в следствие на спекулации.

Въпреки нестабилността на среброто, се наблюдава засилен интерес на инвеститорите към сребърните кюлчета, медали и монети. В инвестицията в сребро се убедиха много хора, защото се основават на опита от миналото.

Ако и вие сте се убедили, че цената на среброто е много ниска, но въпреки това физическото притежание на сребро остава най-сигурното средство за увеличаване на капитал във времето или сигурно средство за съхранение, може да изберете от богата гама от сребърните кюлчета (http://bit.ly/1UnqzZ7), сребърни монети (http://bit.ly/214W7Yd) и сребърни медали (http://bit.ly/1UbKPAS) на Macoins Gold.

Macoins Gold стига до извода, че възпоменателните монети, инвестиционното злато и сребро сами по себе си са една добра инвестиция, с постоянно покачваща се крива на дохода, както и много добро средство за запазване стойността при тежки икономически условия.