Инвестиции в сребро – как да изберем?

Времето е това, което ни доказва, че стойността на среброто е непреходна. То е ценен от хората метал от хилядолетия, използва се не само в промишлеността, но и като добра възможност за инвестиция. Защо добра? Защото е достъпно и най-вече – сигурно!

Защо да инвестираме в сребро? Инвеститорите предпочит този тип дейност, защото тя разнообразява техните активи, има конкурентен растеж през последните години и гарантира стабилност по време на инфлация. Доказателство за това е кризата в САЩ през периода 1971 и 1981 година когато доларът губи повече от половината от своята себестойност, докато за същото време цената на среброто се покачва почти пет пъти. Ествествено, миналото не може да гарантира напълно развитието в бъдеще, но финансовите специалисти продължават да подкрепят среброто като добра стратегия за инвестиционен план. Дори при индивидуалните пенсионни сметки се допуска включването на сребърни монети и кюлчета с чистота 999/1000.

Ако сте решили, че искате да инвестирате в сребро, е хубаво да сте запознати с преимуществата и недостатъците на всяка една от възможностите, които се предлагат.

Кюлчета. Техните предимства са свързани с факта, че имат най-малък разход при конвертирането им във валута. Търсени са по цял свят, което улеснява продажбата им при нужда. Цената им е стабилна в световен мащаб. В MacoinsGold се предлагат сребърни кюлчета с различно тегло, произведени от извесната фирма Heraeus. Недостатъците са свързани с необходимостта от осигуряване на подходящо място, на което те да се съхраняват.

Монети и медали. За тях важат същите преимущества, както при сребърните кюлчета, с тази разлика, че те са по-малки и се съхраняват и пренасят по-лесно. Разнообразието при тях също е по-голямо, както и цените. Монетите се емитират от монетния двор на съответната държава, докато това не важи за медалите. Затова недостатъци могат да се търсят само при тях, ако те не са закупени от реномиран търговец. За да избегнете нежелани рискове, може да се доверите на MacoinsGold.

„Хартиено сребро”. При този тип инвестиция притежанието на среброто не е физическо, а може да бъде под форма на банкови сребърни сертификати. Предимствата са свързани с намаления риск при съхранение и ниските комисионни такси. Недостатъците са, че при необходимост от преобразуване в реално сребро са необходими няколко дни и се получава забавяне.

„Фючърсни договори”. Фючърсните пазари в световен мащаб включват различни видове стоки, суровини или ценни книжа. По своята същност те представляват договорка между две страни, които се споразумяват относно покупката или продажбата на даден актив. При нея се определя и фиксира конкретна цена на доставка, която се очаква в конкретен момент в бъдещето. Такъв тип договори са изгодни когато имате ясен инвестиоционен план и сигурност, че цената на среброто ще се повиши в бъдеще, за да реализирате печалба от това. Недостатъците при този вид инвестиция са свързани с завишения риск когато не познавате добре пазара и тенденциите. За тях специалистите препоръчват натрупан пазарен опит.

Различните видове инвестиции имат свои индивидуални силни и слаби страни, на базата на които през годините някои от тях стават по-предпочитани от други. Каква е тенденцията към днешна дата? Тя е свързана преди всичко с икономическата и геополитическата световна обстановка, която прави физическото притежание на благородни метали по-сигурна инвестиция в сравнение със собствеността му само „на хартия”. Трябва да се отчете и факта, че много от дружествата, които предлагат фючърсни договори са с ограничена отговорност и често са регистрирани в офшорни зони. Тези обстоятелства значително покачват несигурността на инвестицията, а едно от златните правила при влагането на средства с цел печалба е ограничаването до минимум на евентуалните рискове.