Цената на среброто – една истинска история на прогреса!

Среброто е продукт, който се търгува денонощно в целия свят, включително и на най-големите световни стокови пазари в Цюрих, Ню Йорк, Чикаго и Хонг Конг. В Лондон този тип търговия е познат още от 17 век, а към днешна дата това място продължава да бъде един от най-големите центрове за физическо изкупуване и продажба на ценния метал.

От какво зависи цената на среброто? Определя се от съотношението на предлагането спрямо търсенето. Неслучайно през последните години тя е стабилна и държи добри позиции, тъй като търсенето надвишава производството и предлагането. На тази база специалистите правят прогнози за възможно засилване на тази тенденция заради все по-оскъдните запаси от сребро. Към това може да се добави и фактът, че използването му за инвестиционни цели прави възможно покачването на цената му по време на инфлация и при колебания или спад на лихвените проценти на хартиената валута.

Цената на среброто в миналото и в наши дни

Периодът след Втората световна война до 1979 година. Търсенето на сребро рязко се повишава след края на Втората световна война. Япония и Европа се опитват да се възстановят, а електрификацията, жилищното строителство и голяма част от потребителските стоки са обвързани с производството на сребро. Металът е неизменна част от този индустриален напредък, тъй като се използва от много електрически уреди и производствени системи. През този период фотографията също започва да го използва масово. След 1979 година инвеститорите предупреждават, че е възможен сериозен недостиг и рязко увеличаване на цените. Световните икономически и политически събития са причина за предвидената инфлация. Нараства броят на сребърните фючърси.

Периодът след 1980 до 1990 година. След рекордното нарастване на цените на среброто, производителите започват да търсят начини да намалят своята обвързаност спрямо него и се стартира разработването на заместители в индустрията. Общото предлагане достига 584.6 милиона унции за 1980 година, а вторичната преработка до 302 милиона унции.

След 1981 година индустриалното търсене на сребро намалява и се усеща пренасочване към по-атрактивни финансови пазари. Общото предлагане спада със 101.1 милиона унции. Среброто достига най-ниската си цена през 1982 година – 4.98 долара за унция. Не след дълго обаче паниката на международния финансов пазар и страхът от инфлация отново връщат белия метал към старите му стойности (14.72 долара за унция през 1983 година). Както става видно, цената на среброто е тясно обвързана с настроенията на световните пазари. В последствие когато ОПЕК понижава цената на петрола, страхът от инфлация респективно намалява, както и търсенето на сребро. Цената му спада, но не толкова осезаемо.

Периодът след 1990 година до днес. През 90-те години производството на сребро нараства с 4 %, докато търсенето се увеличава с 22 %. Повишаването на цената е тенденция и през следващите години: 4,85 долара за унция през 2003 година; 6.66 долара за унция през 2004 година и 7.31 долара за унция през 2005 година. През 2006 година цената на среброто достига равнища, невиждани през последните 26 години и достига увеличение с 58% докато при златото то е 36%, а при платината – 27%. Основният фактор за това е повишеното инвестиционно търсене. Цената достига 13.38 долара за унция. Рязко скача и производството на сребърни кюлчета, монети и медали заради големия интерес както в САЩ, така и в Европа. Сребърната монета „Американски орел” достига рекорд в продажбите, който е можело да бъде и още по-висок, ако Американският монетен двор е бил подготвен за това голямо търсене. През 2010 година средната цена на среброто достига 14.67 долара за унция – втората най-висока стойност, след 1980 година. Високите стойности се запазват и през следващите няколко години. За три години инвестиционното търсене нараства с 27 на сто. Средната цена за 2013 година е 23.79 долара за унция, докато през 2014 тя е 19.08 долара за унция, повлияна от засилването на позициите на щатската валута.

Тази разходка в историята показва тясната връзка между цената на среброто и политическите и икономическите международни условия. Тя обяснява и засиления интерес на инвеститорите към сребърните кюлчета, монети и медали в последните десетилетия, характеризирани от нестабилността на валутата. Инвестиция, към която се насочват все повече хора, защото се базира на опита на миналото. Ако и вие сте от тях и сте се убедили, че физическото притежание на сребро остава най-сигурното средство за съхранение или увеличение на вашия капитал във времето, може да изберете измежду богатата продуктова гама от сребърни монети (http://bit.ly/214W7Yd) или сребърни кюлчета (http://bit.ly/1UnqzZ7) на Macoins Gold (http://macoinsgold.eu/bg/). Фирмата има дългогодишен опит и предоставя на своите клиенти комплексни възможности за инвестиция на активи, чиято стойност, както стана ясно, винаги се е покачвала с течение на времето.