ЦЕНАТА НА СРЕБРОТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ ПО НОВ НАЧИН

Съотношението злато-сребро често е обект на интерес от страна на търгуващите на световните фондови пазари. Пазарът на сребро навлезе в нова фаза от развитието си, след като преди седмица се сложи край на използвания в продължение на повече от век метод за определяне цената на среброто.

Определено е след 15 август стойността на среброто да се определя по електронен път, а не чрез досегашното фиксиране на цената му чрез конферентни разговори. Те остават в историята.
Натиск за прозрачност. От страна на европейските и американските регулатори, надзорът над ценообразуването на благородните метали, се засили след манипулациите над бенчмарковите индекси на други финансови пазари и особено след скандала, който се случи наскоро за манипулирането на лихвения индекс London Interbank Offered rate (Libor).

Лондонското фиксиране на среброто датира от 1897г. и изпреварва с 22 години аналогичния процес за определяне цената на златото. В него отначало се включват една търговска компания и други трима участници. Процесът започва да се провежда по телефон от 1999г., а фиксиращите цената членове са британската банка HSBS, германската банка Deutsche Bank и подразделението на канадската Scotiabank – Bank ot Nova Scotia- ScotiaMocatta.

И така новият механизъм за определяне цената на среброто ще се управлява от американската стокова борса Chicago Mercantile Exchange (CME) и Thomson Reuters заедно с Лондонската асоциация на пазара на благородните метали ( London Bullion Market Association, LBMA).

И така става дума за електронен и по-лесен начин за одитиране на процеса, който е базиран на наддавания от страна на включените в него преки участници. Системата заработи от този петък като първата определена чрез новия механизъм цена беше 19.86$ за унция сребро. Трейдърите изказа положителните си мнения за новия механизъм.

Новата бенчмаркова цена, която ще се използва от потребители, производители и инвеститори, се определя всеки ден на обяд чрез онлайн „балансиращ търг“, който се провежда в няколко кръга.

Търгът ще прилича на стария процес и ще започва с цена, която да отразява текущата стойност на спот пазара. В рамките на всеки кръг след това от наддаването, участниците ще предлагат своите поръчки „купува“ и „продава“, а в края на всеки търг ще се сравняват, за да се определи дали пазарът е балансиран.

За да бъде приет за балансиран пазарът, отклонението между поръчките „купува“ и „продава“ трябва да бъде в рамките на определени граници – те в началото ще са 300 000 унции.
Автоматично ще се изчислява нова цена, ако пазарът не е балансиран. Тя ще бъде по-ниска или по-висока в зависимост от това в каква посока е дисбалансът.

Научете повече за цената на среброто и разгледайте сребърните монети, медали и кюлчета на Macoins Gold. (http://macoinsgold.eu/).