Сребърна монета Британия Ориенталска граница 2019

63,84 BGN
Цена без ДДС 53,20 BGN
Цена купува 27,93 BGN
Количество Единична цена
от  1  до  19 63,84 BGN
от 20 63,61 BGN
от 50 63,40 BGN
от 100 63,21 BGN
от 500 62,98 BGN
от 1000 62,69 BGN

Цени с ДДС без доставка

Готово за доставка. Време за доставка 1 работен ден.

  • MG10303
  •  
Информация за продукта "Сребърна монета Британия Ориенталска граница 2019"
Тегло: 1 oz, 31.104 g
Производител: The Royal mint
Номинал: 2 GBP
Размер: 38.61 mm
Метал: Ag 999.9/1000
Дебелина: 3.1 mm
Тираж: 100 000
Емисия: 2019
Препращащи линкове към "Сребърна монета Британия Ориенталска граница 2019"
Четене, писане и обсъждане на оценки...повече
Оценки на клиенти за "Сребърна монета Британия Ориенталска граница 2019"
Напишете оценка
Оценките ще бъдат публикувани след проверка.

Маркираните със * полета са задължителни.

Последно разглеждани