Уважаеми клиенти, предвид създалата се ситуация около коронавируса, времето за доставка е малко по-дълго от обичайното.

Положителните тенденции на пазара на среброто през 2016 година

Среброто винаги е било важно за хората заради своите важни предназначения – от една страна то има парична равностойност и се използва като ценен капитал, а от друга - като важен метал в промишлеността. Неговото търсене и предлагане са различни всяка година като тенденциите на пазара са свързани с глобалната икономика, валутните колебания и различните нагласи на инвеститорите. Ще се запазят ли положителните тенденции в тази насока и какви са прогнозите за настоящата 2016 година?

Среброто в индустрията. Голяма част от среброто в света се изкупува за индустриални цели. Такива бяха стойностите миналата година (54 % от общото физическо притежание на сребро е за промишлеността) като се предвижда, че цифрите през тази година дори да са по-високи, защото приложенията му са твърде много и твърде разнообразни.

Фотоволтаични клетки. Все повече се увеличава интересът към зелената енергия, а тя е непосредствено свързана със среброто. Технологията, на която се базира използва соларни панели, които превръщат слънчевата енергия в електричество. Основната част (до 90 %) на соларните клетки е сребро. От всички метали то е най-добрият рефлектор на светлина и не може да бъде заменен с друг. През 2011 година е отчетено рекордно търсене на метала за тази цел като скоро се предвиждат нови пикови стойности, тъй като търсенето на сребро в тази сфера заема около 13 % от общото индустриално търсене по принцип. За сравнение, преди 10 години този дял не е достигал дори 2%, което е показател за нарастващото търсене.

Батерии. Все по-често се говори за безопасността на литиево-йонните батерии, които от чисто технологична гледна точка се считат за вече изживели времето си. Вече съществуват сребърнооксидни батерии и може би е въпрос на време да навлезе тяхната масова употреба.

Пречистване на вода. Съществуват различни начини водата да бъде пречиствана, като един от най-ефективните и използвани към момента е пречистването със сребро. Чрез него се премахват различни видове бактерии, миризми, прахови частици в питейната вода, което прави ненужна употребата на хлор.

Автомобили. Голяма част от електрически задвижваните механизми във всяка кола са възможни благодарение на среброто, защото то се използва за покритие на местата, на които трябва да се направи контакт: запалване на двигателя, отваряне на прозорците, регулиране на седалките и др. Активната съставка на антифриза пък е етилен оксид, за получаването на който среброто се използва като катализатор. Това съединение е от голяма важност за производството на пластмаси като търсенето му е скочило с над 40 на сто за 2015 година и производителите очакват да нараства още.

Технологии. Заради своята високо топло- и електропроводимост, среброто присъства в множество технологии, които хората използват ежедневно без да си дават сметка: електроника, медицина, фотография и др.

Бижута и декорации. Има две държави, които заемат челни позиции в търсенето на сребро за изработка на бужута и декорации. Едната от тях е Китай (16% от общото количество, изполвано за производството на бижута). Макар и в тази държава да се очаква спад, то в самата сфера на изработване се очаква покачване от 5% през настоящата година. Другата държава, в която се наблюдава засилен интерес към среброто за тази цел е Индия. В тази страна са внесени рекордно количество сребърни кюлчета през миналата година. Интересът се дължи на намалената обработка и количество материали за скрап.

Сребърни кюлчета и инвестиционни монети. Те също белязаха своя връх през изминалата година като бяха засечени рекордни продажби през месец юли. Тяхното търсене заемаше около 12 % от общото физическо търсене на сребро. Различни видове сребърни кюлчета, медали и монети може да откриете в Macoins Gold (http://macoinsgold.eu/bg/srebro/).

Перспективи. Очаква се цената на среброто да бъде стабилна през тази година. През първите месеци тя дори беше с 3,7% повече в сравнение с края на 2015 година. Все повече този метал ще бъде оценяван заради нарастващия му дефицит и все по-честата му употреба в нанотехнологиите и други високотехнологични отрасли. Нищо чудно след време недооцененото в наши дни сребро да се окаже истинска „златна инвестиция”.

Маркираните със * полета са задължителни.