"Здравето е първото благо и основа на всички други блага в живота."
Р. Декарт

В тази статия ще разгледаме здравните ползи от среброто. Среброто, както знаем, е благороден метал.
Среброто е познато на хората още от древни времена. Неговото латинско наименование е argentum. За него се споменава в Библията, сребърни късове били намерени и при разкопки на полуостров Мала Азия и в Средиземноморието.
Съотношението злато-сребро често е обект на интерес от страна на търгуващите на световните фондови пазари. Пазарът на сребро навлезе в нова фаза от развитието си, след като преди седмица се сложи край на използвания в продължение на повече от век метод за определяне цената на среброто.
В предишните статии говорихме за цената на среброто и това, че благородният метал е много подценяван. Цената на среброто е вървяла „ръка за ръка“ винаги с тази на златото, но в последните години това се промени.
Водещите централни банки полагат големи усилия да подкрепят развитието на глобалната икономика като печатат много голямо количество пари, с цел да се намали инфлацията. Пазарните участници в условия на инфлация, използват като основно убежище за капиталите си именно благородните метали. Истинските пари всъщност в този момент са златото и среброто, а не валутите, които се печатат от централните банки.
Някои хора биха казали, че природата е най-добрият разпределител на активите и природните богатства, ако се загледаме в достатъчно дълъг времеви хоризонт. След като изходим от това твърдение, може да направим извода, че среброто е доста подценено спрямо златото.
Според изследователи и инвеститори, в природата има 16 пъти повече залежи от сребро, отколкото на злато.
Времето е това, което ни доказва, че стойността на среброто е непреходна. То е ценен от хората метал от хилядолетия, използва се не само в промишлеността, но и като добра възможност за инвестиция. Защо добра? Защото е достъпно и най-вече – сигурно!
Към днешна дата има три основни сектора, които генерират основното търсене и потребление на сребро. То се използва в промишлеността, като инвестиционен актив и за декорации и бижута. Най-голямото потребление преди година и половина е било за индустриални цели (594.9 милиона унции сребро), следвано от бижутерията (215 милиона унции) и медалите и инвестиционните монети (196 милиона унции).
Среброто винаги е било важно за хората заради своите важни предназначения – от една страна то има парична равностойност и се използва като ценен капитал, а от друга - като важен метал в промишлеността.
Всеки подарък е знак на внимание и обич, всеки подарък е ценен. Но има такива, които отговарят на това определение и в прекия, и в преносния смисъл на думата. Добър пример са медалите, изработени от злато или сребро, които могат да бъдат не само жест, не само израз на смисъл и пожелание, вложени в тях, но и предмет с голяма стойност.
Среброто е познато на човечеството още от праисторически времена. Неговото откриване става малко след откриването на златото. Среброто бързо намира популярност също както златото. Неговите качества го направили подходящо за декорация на храмове и на частни домове.
Когато се взимат добре премислени и разумни решения е хубаво те да бъдат такива докрай.

Един такъв пример е инвестицията в благородни метали. Тя носи много позитиви, които са причината да предприемете тази стъпка. За разлика от парите, благородните метали са природни ресурси, които са ограничени в природата и това обуславя до голяма степен тяхната ценност. За разлика от която и да е парична единица, те са признати разменни ценности от хилядолетия докато в същото време дори към днешна дата се наблюдава несигурност когато става въпрос за капитали и валута. Тяхната стойност не се влияе от инфлация и това ги прави предпочитан и сигурен начин за инвестиция.