Среброто е продукт, който се търгува денонощно в целия свят, включително и на най-големите световни стокови пазари в Цюрих, Ню Йорк, Чикаго и Хонг Конг. В Лондон този тип търговия е познат още от 17 век, а към днешна дата това място продължава да бъде един от най-големите центрове за физическо изкупуване и продажба на ценния метал.
Времето е това, което ни доказва, че стойността на среброто е непреходна. То е ценен от хората метал от хилядолетия, използва се не само в промишлеността, но и като добра възможност за инвестиция. Защо добра? Защото е достъпно и най-вече – сигурно!
Към днешна дата има три основни сектора, които генерират основното търсене и потребление на сребро. То се използва в промишлеността, като инвестиционен актив и за декорации и бижута. Най-голямото потребление преди година и половина е било за индустриални цели (594.9 милиона унции сребро), следвано от бижутерията (215 милиона унции) и медалите и инвестиционните монети (196 милиона унции).
Среброто винаги е било важно за хората заради своите важни предназначения – от една страна то има парична равностойност и се използва като ценен капитал, а от друга - като важен метал в промишлеността.